ul. Marszałkowska 34/50
ul. Kozia 11
ul. Przy Grobli 84
ul. Seweryna Krzyżanowskiego 7
ul. Puławska 113a
ul. Rakowiecka 4
(wejście od ul. Wiśniowej)
ul. Jakubowska 16
(Dom Funkcjonalny)
ul. Andersa 13
ul. Widok 8
ul. Wspólna 63
ul. Foksal 1/4
ul. Mińska 25
Soho Factory
Al. Jerozolimskie 3