ul. Marszałkowska 34/50
Al. Jerozolimskie 51
Al. Solidarności 62
Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów
ul. Przy Grobli 84
Al. Wilanowska 204
ul. Seweryna Krzyżanowskiego 7
ul. Wąski Dunaj 10
ul. Srebrna 12
ul. Piwna 31/33
ul. Puławska 113a
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Al. Szucha 25
ul. Dzielna 24/26
ul. Rakowiecka 4
(wejście od ul. Wiśniowej)
ul. Jakubowska 16
(Dom Funkcjonalny)
ul. Andersa 13
ul. Żelazna 68/4
ul. Widok 8
ul. Wspólna 63
ul. Foksal 1/4
ul. Mińska 25
Soho Factory
Pl. Małachowskiego 3