Aleja Na Skarpie 20/26
ul. Ludwika Waryńskiego 28
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
ul. Rakowiecka 4
(wejście od ul. Wiśniowej)